İçeriğe git

Kamu Hukuku Bilgisi - III ( İdari Yargı ) (ADLT205)

Bu derste, öğrencilere idarenin yargısal yoldan denetimi, idari işlem kuramı uyarınca hukuka uygun/aykırı idari işlem kavramı ve idarenin işlem ve eylemlerine karşı bireylerin sahip olduğu yargısal korunma yolları, idari dava ve uyuşmazlık türleri, idari yargılama usulü ve idari yargıya hakim olan temel ilkeler konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile adalet bakanlığı bünyesinde idari yargı yerleri nezdinde görev alabilen öğrencilere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere idari yargı ile ilgili yasalarda düzenlenmiş temel yargılama kavram, ilke ve kuralları hakkında teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu