İçeriğe git

Kamu Hukuku Bilgisi - II (İdare Hukuku) (ADLT106)

Bu derste, mezun olduklarında pek çoğu devlet memuru statüsünde yargı organları nezdinde görev alacak öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde idare, idarenin örgüt yapısı, idari fonksiyon ve idarenin işlemleri, idarenin personeli konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti İdaresinin kuruluş ve işleyişine hâkim olan idarenin yasallığı, hukuka bağlı idare ve hukuk devleti gibi temel ilkeler, İdari teşkilatın temel yapısı, idari işlem kuramı ve kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip olduğu hak ve yetkiler ile ödev ve sorumluluklar hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu