İçeriğe git

Yeşil Adımlar Proje Yarışması

Yeşil Adımlar Proje Yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında, daha yaşanabilir bir çevre için toplumu harekete geçirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında “Yeşil Adımlar Proje Yarışması” düzenleniyor. “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Ekolojik Ayak İzi”, “Atık Azaltma”, “Su Yönetimi”, “Yeşil Beceriler Kazanılması”, “Kirliliğin Önlenmesi”, “Biyolojik Çeşitlilik” ve “Sıfır Kirlilik” konu başlıkları altında yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyenler, ilgili konulardaki projelerini 6 Aralık 2021 Pazartesi – 4 Ocak 2022 Salı tarihleri arasında tanitim@emu.edu.tr mail adresine iletebiliyor.

Yarışmada dereceye girenlere düzenlenecek olan bir törenle çeşitli ödüller takdim edilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye DAÜ Tanıtım Ofisi’nin +90 392 630 2323 numaralı telefonundan ulaşılabiliyor.

Başvurudaki her bölüm yeni bir sayfadan başlamalı ve A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılmalıdır. Genel yazı tipi "Times New Roman, 12pt", başlıklar "Times New Roman 14pt Bold" olmalıdır.

 1. Projenin Başlangıç Tarihi: 
 2. Projenin Bitiş Tarihi: 
 3. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: 

Başvuru Dosyası
Başvuru dosyasında aşağıda sıralanan bölümlerin bulunması gerekmektedir.

 1. Özet: Bu bölümde projenin tanımı, amaç ve hedefleri, kullanılacak yöntem, beklenen kazanımlar gibi bilgiler kısaca belirtilmelidir.
 2. Giriş: Bu bölümde projenin üzerinde çalışacağı alan ve problem durumu belirtilmelidir. Proje fikri ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki temel yaklaşımla anlaşılır şekilde kısa özetlenmelidir.
 3. Projenin Tanımı: Bu bölümde proje fikri tanımlanmalıdır. Projeye yönelik çizelgeler, tablolar, kavramsal açıklamalar, proje fikrinin ortaya çıkmasında yararlanılan kaynaklara atıfta bulunulmalı ve projenin “Yeşil Adımlar”a sağlayacağı çerçeve belirtilmelidir.
 4. Projenin Amacı ve Hedefleri: Bu bölümde proje ile elde edilmek istenen sonucun ne olduğu ve varılması planlanan ölçülebilir hedefler belirtilmelidir.
 5. Projenin Yöntemi: Bu bölümde projenin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemler belirtilmelidir.
 6. Projenin Kazanımları: Bu bölümde proje sonucunda sağlaması beklenen fayda/faydalar belirtilmelidir.
 7. İş planı: Bu bölümde projenin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede uygulanacak plan belirtilmelidir.
 8. Kaynaklar: Bu bölümde projenin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar belirtilmelidir.
   
İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu