İçeriğe git

Kimya Bölümü

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
KimyaDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Kimya
Kimya (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Kimya
KimyaLisans / B.S.4 Kimya

Misyonumuz

Kimya Bölümü'nün temel amacı, kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra ilgili çeşitli laboratuvarlarda kalite kontrol için gerekli analitik çalışmaları yapabilecek kimyagerler olarak öğrencileri yetiştirmektir. Kimya Bölümü, öğrencileri için gelişen dünyamızda teknolojik ilerleme için gerekli olan temel araştırmalar ve bilgi ve pratik becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Kimya lisans programını tercih edecek adaylar, aşağıda belirtildiği gibi dört yıllık bir program izlemelidir. Öğrencilerin üçüncü sınıftan sonra bir yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Mezunlar ayrıca Organic Kimya, Fizikokimya, Polimer Bilimi, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Arkeometri alanlarında disiplinler arası lisansüstü programlara kayıt olabilirler.

Vizyonumuz

DAÜ Kimya Bölümü hem eğitim hem de araştırma açısından ülkenin en iyilerinden biridir. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı dünya çapında tanınmış üniversiteler, kurumlar ve şirketler tarafından istihdam edilmektedir. Sonuç olarak, bölümümüz dünya çapında iyi tanınmaktadır.

Bölüm olarak, sadece eğitim ile değil, aynı zamanda kurumsal dünyayla da güçlü bağlar kurmaktır. Lisans ve lisansüstü eğitim, bilimsel araştırmalarla uyumlu olup, ilgili araştırma alanlarında tanınmış akademisyenler tarafından verilen hem temel hem de ileri düzey derslere sahip olmaktır. Öğrencilerimiz ve akademisyenler hem yaratıcı hem de eleştirel olma özgürlüğüne sahiptirler.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. İZZET SAKALLI

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Prof. Dr. MUSTAFA GAZİ

Bölüm İmkanları

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ağırlık veren bölümümüz, öğrenciler için güncel bir bilgisayar da dahil olmak üzere iyi donanımlı araştırma olanaklarına sahiptir. Ayrıca Kimya Bölümü'nde organik fotokimya, çevre kimyası, fiziksel ve polimer kimyası araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Araştırma laboratuvarları aşağıdaki cihazlarla donatılmıştır: Floresan, UV-görünür bölge ve FTIR spektrofotometreleri, Rayonet fotoreaktör, güneş kollektörleri, pH metreler, erime noktası cihazları, Ubblohde ve Brookfield viskozimetreleri ve kromatografik ayırma sistemleri, elektrokimyasal analiz cihazları bunlardan bazılarıdır.

Eğitimde Farklılık

Üniversite çapında bir standart olarak, doktora öğrencilerimizin doktora diploması almaya hak kazanabilmeleri için Science Citation Index'te listelenen uluslararası hakemli bir dergide en az bir makale yayınlamaları gerekmektedir. Ancak, gelecekteki kariyerleri için kendilerini yetiştirmek için Genel Kimya'daki bazı teorik derslerde ders vermeleri de gerekmektedir.

Kariyer Olanakları

Bölümümüz, donanımlı öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri ile organik, analitik, fiziksel, inorganik, polimer, biyokimya ve teorik kimya gibi kimyanın tüm alanlarında araştırma olanakları sunmaktadır. Bölümde bulunan laboratuvarlar, en ileri araştırmaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız aşağıdaki alanlarda kariyer olanaklarına sahiptirler: Kimya, Petrokimya, Tıbbi, Boya, Maden, Metalurji, Elektronik, Plastik, Tekstil, Seramik, Cam Hamuru, Gıda ve Kağıt vb. sektörlerin Ar-Ge Laboratuvarlarında kariyer olanaklarına sahiptirler. Mezunlarımız aynı zamanda Biyomedikal ve Tıbbi Laboratuvarlarda, Bilimsel Cihazlar ve Kimya Firmalarının Satış ve Teknik Servis Bölümlerinde de görev yapmaktadır.

Laboratuvarlarımız

Kimya Bölümünde lisans ve lisansüstü öğrenciler için belirtilen laboratuvarları bulunmaktadır: Genel Kimya Laboratuvarları, AnalitikKimya Laboratuvarı, Fiziksel Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı.

https://chemistry.emu.edu.tr/en/laboratories/chemistry-department-labs

Araştırma

Bölümümüzde genel olarak yapılan çalışmalar, doğal ürünlerin karakterizasyonu ve sentezi, organik bileşikler, organik reaksiyon mekanizması, organik bileşiklerin yüksek sıcaklıkta bromlanması. Alisiklik bileşiklerin sentezi ve reaksiyonları. Organik bileşiklerin katalitik asimetrik sentezi ve kiral ligandların tasarımı. Geçiş metal komplekslerinin elektronik absorpsiyon spektrumları, elektrokimyası, kinetiği ve ligand ikame reaksiyonlarının mekanizmaları. Çeşitli atomik spektrometrik tekniklerin geliştirilmesi. Endüstriyel kullanım için polimerik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu. Polimerik malzemelerin hazırlanması ve/veya modifikasyonu için elektrokimyasal, termal yöntemlerin uygulanması. Kompozitler ve polimer karışımları üzerine çalışmalar. Tıbbi ve biyoteknolojik uygulamalar için polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu. Kontrollü salım, biyouyumluluk çalışmaları.

İletişim

Adres:
Kimya Bölümü
Kimya Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey