İçeriğe git

Ceza Hukuku - I (Genel Hükümler) (HKUK211)

Bu derste: Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; suç genel teorisi, suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Bu bağlamda: suçun kurucu unsurlarının sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler; suçun maddi unsuru, hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı, mütemadi, müteselsil ve itiyadi suç kavramları, teşebbüs kavramı; suçun manevi unsuru, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları; suçun hukuka aykırlık unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran meşru müdafaa, zaruret hali, kanunun emrini icra, yetkili merciin emrini icra gibi hukuka uygunluk nedenleri incelenmektedir.

İlgili Programlar