İçeriğe git

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Büyümeye Devam Ediyor

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Büyümeye Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de dünyadaki gelişmeleri izleyerek büyüyen dinamik bir kurum olmaya devam ediyor. DAÜ’de bütün yüksek lisans ve doktora programları aynı çatı altında Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde (LEÖAE) toplanmıştır. Eğitim faaliyetlerini, diğer akademik birimlerle işbirliği içinde planlayarak destekleme, yürütme ve denetlemekle yetkili olan LEÖAE her dönem artan öğrenci sayısı ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.  

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü değişik disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerin özgür bir akademik ortamda, çağdaş bilimsel yaklaşım ve teknolojilerden de yararlanarak, eleştirel düşünceyi özümsemiş, akademik etik kurallara bağlı, sorgulayıcı ve araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik eğitim programlarını, ilgili bölümlerle birlikte düzenlemek, geliştirmek ve yürütmeyi amaçlıyor.

LEÖAE Müdür Vekili Prof. Dr. Serhan Çiftçioğlu enstitü bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimlerden Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Fen Bilimleri, Matematik ve İletişim Bilimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütüldüğünü belirterek tamamı YÖK onaylı olan 57 Yüksek Lisans ve 19 Doktora programından oluşan lisansüstü programların tam listesine enstitünün internet sayfasından (http://grad.emu.edu.tr) ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Çiftçioğlu, tezli yüksek lisans programlarının en az yedi ders, seminer, tez çalışması ve jüri önünde sözlü tez savunmasından, tezsiz yüksek lisans programlarının ise en az on ders ve bir dönemlik proje çalışmasından oluştuğunu belirtti. Doktora programlarının en az yedi ders, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi sunumu ve tez çalışmasını içerdiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçioğlu, doktora adayının tezini jüri önünde savunabilmesi için tezi ile ilgili bir konuda uluslararası endekslerce taranan bilimsel dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olma koşulunun arandığının da altını çizdi.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sürekli ve kaliteli öğrenci-tez danışmanı iletişimi sağlamak yanında araştırma becerileri ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da sunulmaktadır. Prof. Dr. Çiftçioğlu, belli akademik kriterleri sağlayan lisansüstü öğrencilerin araştırma görevliliği bursu, başarı bursu ve konferanslara katılım desteğinden yararlanabildiklerini dile getirerek araştırma görevliliği bursunun dönemlik öğrenim ücretinin bağışlanması ve aylık burs ödemesinden oluştuğunu aktardı. Başarı bursunun ise ilk kayıtta, lisans diploması derecesine göre değerlendirme yapılarak verildiğini belirten Prof. Dr. Çiftçioğlu, bursun öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının bağışlanmasıyla sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Çiftçioğlu, söz konusu başarı bursu için son başvurunun 1 Eylül 2015 tarihine kadar yapılması gerektiğini de aktardı.

Lisansüstü programlara 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvuru kabul edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çiftçioğlu başvuru anında İngilizce yeterlik kriterlerini sağlayamayan adayların 28 Eylül 2015 ile 6 ve 13 Ekim 2015 tarihlerinde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yeterlilik sınavına alınacaklarına vurgu yaptı. 

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu