İçeriğe git

Rektörlük

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Rektör

Bağlı Birimler: Senato, Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK), Döner Sermaye Yönetim Kurulu (DSYK), Mali İşler Müdürlüğü, Satın Alma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü, Murakıplık, Hukuk Danışmanlığı, Stratejik Planlama, Uluslararası Tanıtım Ofisi, Ulusal Tanıtım Ofisi, Sosyal Medya, Web Ofisi

E-posta: aykut.hocanin@emu.edu.tr
Tel: +90 392 630 1201
Faks: +90 392 365 4479
Adres: Rektörlük Binası, Leonardo Da Vinci Caddesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs

SEKRETER SEVTAP TAHSİNERsevtap.tahsiner@emu.edu.tr +90 392 630 1201/1501
SEKRETER SULAN YİĞİTHANsulan.gul@emu.edu.tr +90 392 630 1203

Genel Sekreterlik

Bağlı Birimler: Barınma Ofisi, Lojmanlar Şubesi, Misafirhaneler, Sağlık Merkezi, Temizlik İşleri Şubesi

E-posta:
Tel: +90 392 630 1204
Faks: +90 392 630 2666

GENEL SEKRETER YARDIMCISI KAZIM HAKVERDİkazim.hakverdi@emu.edu.tr +90 392 630 1184
GENEL SEKRETER YARDIMCISI RIZA ÖMER ÇİNKILIÇriza.cinkilic@emu.edu.tr +90 392 630 1204
SEKRETER HANİFE ÇİNKILIÇsonuc.cinkilic@emu.edu.tr +90 392 630 1205

Prof. Dr. Hasan Demirel

Rektör Yardımcısı: Akademik İşler

Bağlı Birimler: Akademik Birimler, Akademik Kurullar, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri, İstatistik Ofisi, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi, Teknopark, Kurumsal Gelişim Ofisi, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu

E-posta: hasan.demirel@emu.edu.tr
Tel: +90 392 630 1580
Faks: +90 392 630 2919

AKADEMİK İŞLER KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ETİKANhuseyin.etikan@emu.edu.tr +90 392 630 2445/1399
AKADEMİK İŞLER KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. NİDAİ ŞEMİnidai.semi@emu.edu.tr +90 392 630 1238
AKADEMİK İŞLER KOORDİNATÖRÜ ÖZLEM GÖRKAN EVREozlem.gorkan@emu.edu.tr +90 392 630 2521/2420
SEKRETER DİLEK KARİPdilek.karip@emu.edu.tr +90 392 630 2898
SEKRETER SÜHEYLA TEKSU TOPTEMELsuheyla.teksu@emu.edu.tr +90 392 630 1580

Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu

Rektör Yardımcısı: Öğrenci İşleri

Bağlı Birimler: Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM), Öğrenci Hizmetleri Ofisi, Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü

E-posta: huseyin.aktuglu@emu.edu.tr
Tel: +90 392 630 1325
Faks: +90 392 630 2299

ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. MUTLU KALEmutlu.kale@emu.edu.tr +90 392 630 1578
ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ KAZIM HAKVERDİkazim.hakverdi@emu.edu.tr +90 392 630 1184
SEKRETER FİSUN FENERCİOĞLUfisun.fenercioglu@emu.edu.tr +90 392 630 1325

Prof. Dr. Serhan Şensoy

Rektör Yardımcısı: İdari ve Teknik İşler

Bağlı Birimler: Çevre İşleri Müdürlüğü, Teknik İşler Müdürlüğü, Kontrol Müdürlüğü, Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürlüğü, Proje İşleri Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Personel İşleri Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Ulaşım İşleri Şubesi, Güvenlik İşleri Şubesi

E-posta: serhan.sensoy@emu.edu.tr
Tel: +90 392 630 2424
Faks: +90 392 630 3060

IDARI ISLER KOORDINATORU MAHMUT DAĞTEKİNmahmut.dagtekin@emu.edu.tr +90 392 630 2587
İDARİ VE TEKNİK İŞLER KOORDİNATÖRÜ HASAN KAVAZhasan.kavaz@emu.edu.tr +90 392 630 2490
SEKRETER OYA TÜRKOĞLUoya.turkoglu@emu.edu.tr +90 392 630 2424

Prof. Dr. Deniz İşçioğlu

Rektör Yardımcısı: Sosyal ve Kültürel İşler

Bağlı Birimler: Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü, DAÜ Radyo / TV Müdürlüğü, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri, Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

E-posta: deniz.iscioglu@emu.edu.tr
Tel: +90 392 630 1551
Faks: +90 392 630 2558

SEKRETER SELMA ULUKANselma.ulukan@emu.edu.tr +90 392 630 1551

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu