İçeriğe git

Kıymetli Evrak Hukuku (HKUK467)

Bu derste: kıymetli evrakın genel hükümleri; kıymetli evrak kavramı ve özellikleri, çeşitli açılardan tasnifi üzerinde durulacaktır; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, nev'i değiştirmesi; kambiyo senetleri (ticari senetler); kambiyo senetlerinin ortak özellikleri; poliçe, bono ve çek, niteliği, iktisadi fonksiyonu, şekil şartları, düzenleyenin ve muhatabın sorumluluğu devir şekli, ödeme ve müracaat hakkının kullanılması konuları incelenmektedir.

İlgili Programlar