İçeriğe git

İflâs Hukuku (HKUK406)

İflas konusunda temel açıklamalar; iflasla ilgili usuli işlemler: İflas kararı; tasfiye işlemleri; alacaklılar toplantısı; borçlunun yükümlülükleri; borçlunun gayrimenkulleri, İflas Hukuku'nun konuları arasındadır.

İlgili Programlar