İçeriğe git

Ceza Hukuku - II (Özel Hükümler) (HKUK312)

Dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Devlet idaresi aleyhine suçlar (örn. Zimmet, irtikap, rüşvet, alım, satım ve yapıma fesat karıştırma, görevi savsamak ve kötüye kullanma suçları gibi); ammenin itimadı aleyhinde suçlar (örn. Resmi evrakta ve özel evrakta sahtekarlık suçları gibi); umumi adap ve aile nizamı aleyhine suçlar (örn. Kızlık bozma, ırza tasaddi, küçüklerle cinsel ilişki, evlenme vaadiyle kızlık bozmak, sarkıntılık, kaçırmak alıkoymak suçları gibi); devletin şahsiyetine karşı cürümler.

İlgili Programlar