İçeriğe git

Borçlar Hukuku - II (Özel Hükümler) (HKUK304)

Bu derste değişik sözleşme türlerinin açklanmasına yer verilir. Bu bağlamda: iş (hizmet), eser (istisna), yayın, vekalet sözleşmeleri; sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte taraflar arasında bir borç ilişkisi doğuran vekaletsiz iş görme ve havale; vedia sözleşmesi; kefalet; rehin; ölünceye kadar bakma; yaşam boyu gelir sözleşmeleri, hukuksal nitelikleri, hüküm ve sonuçları incelenir.

İlgili Programlar