İçeriğe git

Eşya Hukuku - II (HKUK302)

Bu dersin konusunu: Ayni hakların türleri, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar; mülkiyetin türleri olan bireysel mülkiyet, müşterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet, kat mülkiyeti; sınırlı ayni hakların diğer ayrımları olan irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehinler (ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi) oluşturmaktadır.

İlgili Programlar