İçeriğe git

Eşya Hukuku - I (HKUK301)

Eşya hukuku dersinde eşya kavramı, türleri, taşınır mallar ve eşya üzerinde ayni hak kurulmasını sağlayan zilyetlik ve tapu sicili hukuku anlatılır.

İlgili Programlar