İçeriğe git

Genel Devlet Teorisi - I (HKUK281)

Genel Devlet Teorisi dersinin amacı, Devlet Kuramı hakkında öğrencilere bilgi vermek ve öğrencileri soyut düşünmeye teşvik etmektir. Bu çerçevede "iktidar kavramı", "modern devletin oluşum süreci", "modern devletin yapısal unsurları", "modern devlette hukukun yeri ve işlevi", "modern siyasal sistemler" ana başlıkları altında modern devletin genel teorisi incelenmekte ve tartışılmaktadır. Ayrıca, devlet türleri ve teorileri ile devletin temel nitelikleri ve diğer topluluklarla karşılaştırılması gibi konular üzerinde durulmaktadır.

İlgili Programlar