İçeriğe git

Roma Hukuku - I (HKUK103)

Roma Hukuku I dersi: Şahsın Hukuku bağlamında bireyin status'ları: status libertatis, status civitatis, status familiae; ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir.

İlgili Programlar