İçeriğe git

Medeni Hukuk - I (HKUK101)

Medeni Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen özel hukukun en önemli dalını teşkil eder. Medeni Hukuk I: Türk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni ve 1'inci Kitab'ın konusunu oluşturan Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.

İlgili Programlar