İçeriğe git

Tasarımda İnsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler (ARCH114)

Bu ders kapsamında, tasarımda insan unsurunun önemi ile birlikte; bireysel, sosyal, ve kültürel faktörler irdelenmektedir. Ergonomi ve antropometri, insan ölçeği, boyutları, ve aktiviteleri ile mekan tasarımı ilişkileri. Sosyal ve kültürel yaşamda: çeşitli kullanıcı gruplarındaki bireyler arası etkileşimin konut, işyeri, diğer kamusal binaların özel, kamusal ve yarı-özel, yarı-kamusal mekanları ile kentsel mekanları bağlamında incelenmesi. Kültürel farklılıklar ve insan davranışı ilişkileri: sosyal normlar ve karmaşık hiyerarşik ilişkileri n çeşitli ortam ve mekanlarda tasarım çözümlemelerine yansıması. Dersin ana vurgusu, öğrencilerin mekan tasarım süreci içinde insan faktörünün rolü ve önemi konusunda bilinçlendirilmesi üzerindedir.

İlgili Programlar