İçeriğe git

Medeni Usul Hukuku Bilgisi (ADLT104)

Bu derste, mezun olduklarında, adlî yargı içinde, hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, hukuk mahkemelerinin görev ve yetkileri, davada taraflar ve tarafların temsili, davanın açılması, davaya cevap, tahkikat, ispat ve delil sistemi, sözlü yargılama evresi, mahkemenin verdiği kararlar, davadaki özel durumlar (hadise, bekletici sorun, dava arkadaşlığı, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, davaya müdahale, davanın ihbarı, davadan feragat, sulh ve davayı kabul, karşı dava, ıslah, dava dosyasının işlemden kaldırılması, delil tespiti, ihtiyati tedbirler vb.), hükme karşı başvurulacak kanun yolları (temyiz, karar düzeltme vd.) ve hükmün kesinleşmesi konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile öğrencilerin mezun olduktan sonra yoğunlukla istihdam edildikleri alanlardan birini teşkil eden hukuk mahkemelerindeki yargılama sürecini temel olarak kavramaları ve bu süreç içinde kendilerinin yapacakları işlemler hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar