İçeriğe git

Yargı Örgütü Bilgisi (ADLT103)

Bu derste, mezun olduklarında, adalet hizmetleri sektöründe meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere, yargı çeşitleri, bu bağlamda Anayasa Yargısı, Adlî Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, İdarî Yargı, Seçim Yargısı ve Hesap Yargısı, her bir yargı çeşidinde bulunan yetkili yargı yerleri (mahkemeler), bunların kuruluşu ve görevleri, yargılamaya hâkim olan ilkeler, yargı görevlileri, bu bağlamda hâkimler, savcılar, kalem görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, öğrencilerin yargı (mahkemeler) teşkilatı, yargılamaya hakim olan ilkeler ile yargı görevleri hakkında temel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar