İçeriğe git

Ceza Hukuku Bilgisi (ADLT102)

Bu derste, mezun olduklarında adli yargı kolu içinde ceza mahkemelerinde de görev alabilen öğrencilere suç ve ceza kavramları, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının kişi, zaman ve yer itibariyle uygulanması, suç teorisi, suçun unsurları, teşebbüs ve iştirak gibi suçun çeşitli işleniş şekilleri, suçluluğu ortadan kaldıran nedenler ve hukuka uygunluk nedenleri gibi genel ceza hukukunun çeşitli kurumları ile meslekleri ile ilgili görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal gibi muhtelif suç türleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile ceza kanununun genel ve özel kısımları hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar