İçeriğe git

Hukuka Giriş (ADLT101)

Bu dersin amacı, öğrencilere meslekî eğitimlerinin başında hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramları tanıtmaktır. Derste, toplumsal yaşamı düzenleyen ve kısaca sosyal düzen kuralları olarak ifade edilen kurallar (din, ahlâk ve görgü kuralları gibi) karşısında hukukun kavramsal anlam ve önemi üzerinde durulduktan sonra, hukuk kurallarının temel nitelikleri ve çeşitleri, hukuksal yaptırım kavramı ve çeşitleri, belli başlı hukuk sistemleri, hukukun bilimsel inceleme alanları, hukukun bölümleri ve alt dalları, hukukun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması ile hak, ehliyet, kişi ve kişilik, aile, miras, eşya ve mülkiyet ile sorumluluk gibi temel kavramlar ele alınacaktır

İlgili Programlar