İçeriğe git

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Eğitim hayatına 2012-2013 Akademik Yılı’nda Marmara Üniversitesi ile Ortak Uluslararası Tıp Programı olarak başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. İleri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen tıp fakültesi olma vizyonuyla eğitim veren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi; küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan etik yönde bilinçli, analitik düşünme yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştiriyor.

Öğrenci Odaklı Eğitim

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; kadavra havuzu, diseksiyon masası ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, hücre kültürü laboratuvarı, her öğrenciye bir tane ekran ve mikroskop düşecek geliştirilişmiş multidisipliner laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve okuma salonları ile bir de kafeterya bulunuyor.

Sosyal ve Bilimsel Aktivite İmkanları

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde öğrenciler, eğitim programı süresince bilimsel araştırmalara katılmaları için destekleniyor. Eğitim sürecinin ilk üç yılına yayılmış olan klinik uygulamaya giriş programı kapsamında öğrenciler; araştırma ve istatistiksel analiz yapma, elde ettikleri bulgularını sözlü veya poster sunum halinde her yıl ulusal ya da uluslararası tıp öğrencileri kongrelerinde sunma imkanı bulunmaktadır. Ek olarak, öğrenciler daha mezun olmadan, yapmış oldukları çalışmaları ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayabilirler. Ayrıca, fakülte öğrencilerinin kurmuş oldukları DAUBAT (Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu) her sene çok sayıda yabancı ve yerli katılımcıyla DAUTOK’u (Doğu Akdeniz Tıp Öğrencileri Kongresi) düzenlemektedir. Öğrencilerimiz eğitimleri süresinde dilerlerse MSANC (Medical Students Association of Northern Cyprus) vasıtasıyla başka ülkelerde öğrenci değişim programlarından yararlanabilirler.

Prof. Dr. Nahide Gökçora 

Dinamik ve Tecrübeli Akademisyen Kadrosu

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve tüm dünyada hekimlik ve pratisyen hekimlik yapabiliyor. Mezunlar, ayrıca tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebiliyor ya da bilim insanı olabilmek için doktora programlarına katılabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, “Fakültemizdeki dinamik ve tecrübeli eğitici kadromuz, en gelişmiş multidisipliner laboratuvarlarda, küçük öğrenme odalarında ve amfilerde yüksek kalitede bir eğitim sunmaktadırlar. Öğrencilerimiz ilk günden itibaren hekimlik mesleğinin pratik uygulamaları konusunda beceriler kazanmaktadırlar. Probleme Dayalı Öğrenim modülleri ve araştırma projeleri ile öğrencilerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimleri sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz çözümsel ve eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik konularındaki becerilerini geliştirmekte ve tıptaki sosyal kavramları öğrenmektedirler. Müfredatımız temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra, kanıta dayalı tıp pratiği, araştırma metodolojisi, etik ve insani bilimler gibi dersleri içermektedir. Bunun yanı sıra eğitimleri boyunca öğrencilerimiz, simule edilmiş hasta egzersizleri üzerinden kliniğe hazırlık pratiklerini geliştirmektedirler” diye konuştu.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor 

Öğrencilere Klinik Uygulama Eğitimi Veriliyor

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, tıp eğitimlerinin ilk üç yılında klinik uygulamalara girişi kapsayan “İyi Klinik Uygulamalar” dersi kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri uzman hocalarıyla birlikte hasta bakarak klinik uygulamaları görme ve pratik yapma imkanı buluyor. Merkezde; yaşa bağlı kanser danışmanlığı, aşılama ve otizm gibi nöro çeşitliliğin erken teşhisi için danışmanlık ve çağımızın önemli sorunlarından demansın teşhis ve tedavisi gibi uygulamalarla toplum sağlığına yönelik çeşitli hizmetler veriliyor ve aynı zamanda araştırmalar yürütülüyor.

Dünya Tıp Fakülteleri Veri Tabanı’nda Yer Alıyor

Prof. Dr. Gökçora, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak temel amacımız; ileri düzeyde araştırma ve bilimi, çağdaş ve devamlı eğitimi benimseyen dünyaca tanınmış bir tıp fakültesi yaratmaktır. Mezunlarımız Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylı ortak bir diploma almaktadırlar. Programımız Dünya Tıp Fakülteleri Veri Tabanı’nda (WDOMS) listelenmiş ve öğrencilerimiz ECFMG sertifikasyonu ile USMLE sınavlarına katılabilmektedirler. Ayrıca fakültemiz bu yıl itibariyle akreditasyon sürecine girmiştir. Bu durum uluslararası Tıp fakülteleri arasındaki haklı yükselişimizi hızlandırmaktadır. Bugün dünyanın pek çok yerinden gelen öğrencileri kucaklamaktayız. DAÜ’de öğrencilerimiz çok kültürlü bir çevrenin parçası olma ve buna katkı koyma imkanı bulmakta, bu da onların farklılık ve çeşitlilik konularındaki algı ve saygılarını ilerleterek empati kurma yeteneklerini geliştirmektedir. Tıp, ömür boyu öğrenmeyi gerektirir. Bizim hedefimiz iyi tıp uygulamalarını benimseyen, kaliteleri ile fark yaratan ve örnek teşkil eden hekimler yetiştirmektir. Bizim mezunlarımız sağlık sorunlarında yol gösterecek, en yüksek etik ve çözümsel standartları sergileyecek, günlük uygulamalarında en ileri teknolojiyi benimseyeceklerdir.”