İçeriğe git

Uluslararası Hukuk (PSIR405)

Bu ders öğrencileri uluslararası hukukun çeşitli yönlerini, özellikle küresel siyasetle olan ilişkisini anlamalarını sağlamayı amaçlar. Uluslararasi hukukun temel tanımı ve özellikleri, tarihi ve siyasi özellikleri, kaynakları ve konuları, devletler ve devlet olmayan uluslararası tüzel kişiler, yargı ve diplomasi gibi uluslararası hukukun ana konuları ele alınır. Ders, sürekli gelişen ve büyük oranda uluslararası hukukun normları ve kuralları ile biçimlenen uluslararası topluma vurgu yapar.

İlgili Programlar