İçeriğe git

Dış Siyaset Analizi (PSIR305)

Ders, dış politikanın hazırlanmasında göz önünde bulundurulan çeşitli faktörleri tanımlar. Dersin birinci bölümü hem geçmişte hem de günümüzde dış politikanın nasıl hazırlandığına vurgu yaparak dış ilişkiler siyasetinin yürütülmesini inceler. Dersin ikinci bölümü, dış siyaset ve ‘güc’ün kullanımı, siyasetin araçları, diplomasi ve müzakere ve güvenlik ile dış siyaset arasındaki ilişki gibi konulara odaklanır. Dersin üçüncü bölümü, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği/Rusya, İsrail, ve Suriye örneklerinden yola çıkarak önemli siyasi kararların alınma yöntemlerini incelemektedir.

İlgili Programlar