İçeriğe git

Ortadoğu Siyaseti (PSIR301)

Ortadoğu, Kuzey Afrika siyaseti ve Uluslararası İlişkiler’deki uzmanlıklarıyla öncü rol oynayan bilim adamlarının çalışmalarına dayalı olarak, bu ders, bölgesel ve bölge-dışı güçlerin uluslararası siyasetine ilişkin dengeli ve kapsamlı inceleme sunmayı amaçlar. Ders programı, başlıca tarihsel geçmiş hakkında bilgiler verirken, günümüz olaylarına güncel analizlerle vurgu yapar. Ders, uluslararası ilişkiler alanının anahtar kavramlarını ve teorilerini ele alarak bunları Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya uygular. Amaç, uluslararası siyasetteki başlıca güncel konuları farklı bakış açıları ve düşünce biçimleriyle açıklamaktır.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu