İçeriğe git

Hemşirelikte Yönetim (NURS406)

Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırır. Dersin kapsamında, yönetimin tanımı, amacı, teorileri, Hemşirelikte Yönetim, yönetici hemşirelerin fonksiyonları, yönetim süreci, organizasyon yapısı, motivasyon, iş doyumu, güç, otorite, değişim, problem çözme, karar verme, etik ve yönetim, hemşirelik yönetiminde yasal konular ve kalite sağlama konuları ve uygulamaları yer almaktadır.

İlgili Programlar

Size Ulaşalım Sorularınızı Cevaplayalım