İçeriğe git

Termodinamik - I (MENG245)

Temel Kavramlar ve Tanımlar. Saf Madde ve Saf Maddenin Özellikleri. İdeal Gaz ve İdeal Gazın Durum Denklemi. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Entropi. Termodinamiğin İkinci Kanunu

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu