İçeriğe git

Kompleks Analiz (MATH236)

Kompleks sayılar ve kompleks düzlem. Analitik fonksiyonlar. Cauchy-Riemann denklemleri, harmonic fonksiyonlar. Elementer fonksiyonlar, üstsel ve tirgonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar. Konturlar, kontur integralleri, Cauchy-Goursat teoremi, Liouville teoremi ve cebirin temel teoremi. Kuvvet serileri, Taylor serileri, Laurent serileri. Kalan ve kutuplar. Kalan teoremleri, kalan uygulamaları, lineer transformasyonlar.

İlgili Programlar