İçeriğe git

Geometri (MATH124)

Sadece pergel ve iletki kullanan yapılar. Üçgene bağlı dikkat çekici noktalar ve doğrular: Ceva teoremi, Üçgen içi ve dışı daireler, Ortik üçgen, Euler çizgisi. Çemberlerin bazı özellikleri: iki dairenin radikal ekseni, Simpson çizgisi, ilk Ptolemey teoremi. Aynı doğru üzerinde olma ve bir noktadan geçme: Çember içi dörtgenler, Menelaus teoremi, Pappus teoremi, Desargues teoremi, Pascal teoremi. Dönüşümler: çeviriler, dönüşler, yarı dönüş, yansımalar, genişleme ve hareket ettirme. Ters Geometri: Ayırma, Çapraz oran, Ters, ikinci Ptolemey teoremi. Projektif geometrinin unsurları: Ters alma, Konikler, Projektif düzlem. Öklid dışı geometrinin elemanları.

İlgili Programlar