İçeriğe git

Temel Matematik - I (MATH111)

Sayılar, sayı sistemleri, üssel sayılar, kümeler, küme işlemleri, aralık tanımı, mutlak değer. Eşitlik ve eşitsizlikler. Tek değişkenli birinci derece denklemlerin çözümü, tek değişkenli ikinci derece denlemlerin çözümü, ikinci derece formül, eşitsizlik çözümleri, mutlak değer bağıntıları. Trigonometri: trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik özdeşlikler. Fonksiyon tanımı, tanım ve değer kümeleri, fonksiyon türleri, Doğrusal, ikinci derece polinom fonksiyonlar. Doğrusal ve ikinci derece fonksiyonların grafikleri. 2 ve 3 boyutlu uzaylarda analitik geometri: Noktalar üzerinde işlemler, orta nokta formülü, uzaklık formülü, doğrular ve özellikleri, paralel ve dik doğrular, eğim, iki doğru arasındaki açı. Matrisler: Matrisler üzerinde işlemler, toplama, çıkarma, transpoze bulma, skalar çarpım, determinant, kofaktör, kofaktörler matrisi, eşlenik matris, uygulamalar. İntegral hesaba giriş.

İlgili Programlar

Size Ulaşalım Sorularınızı Cevaplayalım