İçeriğe git

Doğrusal Cebir (MATH106)

Doğrusal denklem sistemleri: elemanter satır ve sütun işlemleri, eşelon hali, Gauss eliminasyon metodu. Matrisler: elemanter matrisler, ters çevrilebilir matrisler, simetrik matrisler, kuadratik formlar ve atalet kanunu. Determinantlar: eşlenik ve ters matrisler, Cramer kuralı. Vektor uzayları: doğrusal bağımsızlaık, taban ve boyut, Euclid uzayı. Doğrusal dönüşümler: matrislerle gösterimleri, taban değiştirme. İç çarpım uzayları: Cauchy-Schwartz eşitsizliği, Gram-Schmidt ortogonalizasyonu. Özdeğerler ve özvektörler: karakteristik polinomlar, Cayley-Hamilton teoremi, köşegenleştirme, Jordan formunun temel fikri.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu