İçeriğe git

(INFE421)

Yedi-katmalı kaynak model; fiziksel, veri bağı, ağ, taşıma, oturum, sunuş ve uygulama katmanı. Ana isim ayırma duyarlılığı ve isim tanım kümesi servisi. Kamusal anahtarlı veri kriptolama. WEB, örnek olarak alıcı bigisayar ağı hesaplama; alıcı ve sunucu tasarımı. WEB teknolojileri; URLs, HTML, HTTP ve dahası. İletim ve ağ; protokol uygunluğu, duraksız işlem, uzktan çağırma prosedürü, ağlararası iletişim ve yol atama. Dağıtımış nesne sistemleri; nesneleri sıralandırıcı, dağıtılmış nesne iskeletleri. COM ve DCOM. İşbirliği teknolojisi ve groupware. Dağıtılmış nesnesel sistemler.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu