İçeriğe git

Bilişim Yönetimi (INFE312)

Veritabanı sistemlei; veritabanı sistem bileşenleri, DBMS işlevi, veritabanı mimarisi ve veri bağımsızlığı, hypertext, hypermedia, ve çoklu ortam. Veri modelleme. Varlık-ilişki modelleme. Objeye yönelik modelleme. İlişkisel veri modelleme. Veri ve kaynaksal tamlık. İlişkisel cebri ve ilişkisel hesap. İlişkisel veritabanı tasarımı. Fonksiyonel bağımlılık ve normal ifade. İşlembilgi işleme. Dağıtık veritabanı. Fiziksel veritabanı tasarımı; depolama ve dosya yapısı, dosya dizini, hesaba dayalı dosya, B-ağacı, sıkışık dizin dosya.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu