İçeriğe git

Mühendislik Ekonomisinin Esasları (IENG420)

Bu derste mühendislik tasarımında, imalatta, imalat ekipmanlarında, ve endüstriyel projelerde kararlar alabilmek için gerekli ekonomik çözümlemelerin tanıtımı yapılacaktır. Paranın zamana bağlı değeri. Nakit akışı çözümlemesi. Sermaye maliyeti. Yatırım getirisi. Maliyet ve maliyet kestiriminin öğeleri. Karlılık çözümlemesi. Seçenekler arasında karar verme. Amortismanın etkileri. Vergiler. Değiştirme çözümlemesi. Enflasyon.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu