İçeriğe git

Ceza Hukuku - I (Özel Hükümler) (HKUK311)

Bu dersin konusunu şu başlıklar oluşturmaktadır: cürüm ve kabahat niteliğindeki suçların tasnifi; suç kategorileri, unsurları; suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk nedenleri, iştirak ve teşebbüs; kişilere karşı suçlar (örn. Adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme vb); mala karşı suçlar (örn. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yağma suçları vb); hürriyet aleyhine suçlar.

İlgili Programlar