İçeriğe git

Borçlar Hukuku - II (Genel Hükümler) (HKUK204)

Bu derste şu konular işlenmektedir: Haksız eylemler; bir kişinin mal varlığında başkasının malvarlığı aleyhine ortaya çıkan sebepsiz kazanımların nedeni, koşulları, hüküm ve sonuçları; bu kazanımların tasfiyesinin nasıl olacağı; yasadan doğan diğer borç ilişkileri; borç ilişkilerinin üçüncü kişilerle olan bağlantıları.

İlgili Programlar