İçeriğe git

Veri Analitiği (COMP414)

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler. Kesikli ve sürekli rastgele değişkenler. Olasılık dağılımları. Regresyon analizi. Varyans Analizi (ANOVA). Basit doğrusal regresyon. Çoklu doğrusal regresyon. Sınıflandırma. Saf Bayes sınıflandırıcısı. Karar ağaçları. Vektör Makineleri Destek (SVM). Vektör Kantitatifliğini Öğrenme (LVQ). Dernek kuralları Apriori algoritması. Küme analiz yöntemleri. Lojistik regresyon.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu