İçeriğe git

Genel Kimya (CHEM101)

Atom, molekül ve iyonlar; kimyada kütle ilişkileri; stokiyometre; gazlar; ideal gaz kanunu, kısmi basınç, mol kesiri, gazların kinetik teorisi; Elektronik yapı ve periyodik tablo; Termokimya, kalorimetri, entalfi, termodinamiğin 1. kanunu;Sıvılar ve katılar; Çözeltiler; Asit ve bazlar; Organik kimya.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu