İçeriğe git

Mimari Tasarım Stüdyosu - IV (ARCH392)

Bu stüdyo dersi, öğrenciye, karma kullanımlı, çok katlı, orta derecede işlevsel ve mekânsal karmaşıklığa sahip, bir tasarımın gereğine uygun strüktür ve çevre kontrol sistemlerinin, malzeme ve iklimin, enerji bilincinin, kentsel çevre ve yapı yönetmeliklerinin dikkate alındığı yapıların tasarımına yönelik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Projede, metropol sorunsalı ele alınacaktır. Stüdyonun tasarım vurgusu, tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemlerine sistematik olarak yanıt aranması yönündedir.

İlgili Programlar