İçeriğe git

Mimari Tasarım Stüdyosu - III (ARCH391)

Bu stüdyo dersi öğrenciye, kentsel çevrede konumlanmış, tüm kentsel sorunları dikkate alan, işlevsel ve mekansal nitelikleri yüksek bir binalar kompleksi tasarımına yönelik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin ana vurgusu, bina kompleksinin kentsel çevreyle entegrasyonunu dikkate alan tasarım konsepti üzerindedir. Ayrıca, mevcut çevre elemanlarına, özellikle tarihi çevreye duyarlı gelişimi ve çağdaş niteliği yakalamayı hedeflemektedir. Toplumsal faktörleri dikkate alarak kent mobilyaları ve peyzajını, binaların yönlenmesini, vaziyet planındaki organizasyonlarını, iklim koşullarını, özel ve kamuya açık alanlar ilişkisini, araç ve yaya trafiğini, duruma uygu n yapı sistemleri ve malzemelerini ve kentsel çevre ve yapı yönetmeliklerini dikkate almak dersin beklentileri arasındadır.

İlgili Programlar