İçeriğe git

Kentsel Tasarım Sürecleri (ARCH355)

Bu ders, Kentsel Tasarımın kuramsal temelini bir araç olarak kullanarak yapılaşmış çevrenin özelliklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ve bunun sonucunda kentsel çevrelerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalı çözümler üretilmesi konularını içerir. Başlangıçtaki dersler dizisi, kuramın pratiğe dönüşmesinin sağlanabilmesi için uygulamalı projelerle sürdürülecektir.

İlgili Programlar