İçeriğe git

Mimaride Yapı ve Çevre Sistemleri (ARCH348)

Bu dersin amacı yapılarda sıhhi tesisat ve çevresel sistemleri çeşitlerini incelemektir. Ders süresince ele alınacak konular: su rezervi, sıcak su, sıvı atık, katı atık sistemleri ve sıhhi tesisat; enerji sistemleri (elektrik, telefon kanalları, gaz -sıvı ve katı yakıtlar), ısıtma, soğutma, havalandırma, klima sistemleri, duman ve havalandırma bacaları; düşey sirkülasyon sistemleri (asansörler, yürüyen merdivenler), yangın sistemleri (alarm ve yangın söndürme ekipmanları), paratoner; güvenlik sistemleridir.

İlgili Programlar