İçeriğe git

Mimarlık ve Tasarım Kuramları (ARCH312)

Mimarlık tarihi derslerinde kısaca ve kronolojik olarak ele alınan konuların daha kapsamlı ve tematik yaklaşımla ele alındığı kuramsal bir derstir. Dersi veren öğretim görevlisinin eğilimlerine göre tipolojik yaklaşımlar, analitik çalışmalar, mimarlıkta simgesellik, v.b gibi konular üstünde durulacaktır. Daha sonra da mimarlığın kimi öteki kuramsal konularına geçilecektir. Buna göre de mimar ve sanatın ideolojiler ve düşün ile ilişkileri, çağdaş mimarlık kuramı, modernizmden sonraki düşünce ve uygulamalar ele alınacaktır.

İlgili Programlar