İçeriğe git

Koruma ve Restorasyon Prensipleri (ARCH311)

Bu dersin amacı, mimarlık öğrencilerine, temel koruma ve restorasyon kavramlarının tanıtılması yoluyla mimari ve kültürel mirasın korunması bilincinin verilmesidir. Dersin temel hedefleri, mimari ve kentsel koruma konusunda öğrencilerin ilgilerinin artırılması; ney in, niçin, kimin için ve nasıl korunmasına ilişkin sorulara cevap verilmesidir. Dersin konuları temel olarak kültür mirası; röleve teknikleri; koruma, canlandırma, restorasyon, restorasyon tekniklerini kapsamaktadır.

İlgili Programlar