İçeriğe git

Kentsel Tasarım Kuramı (ARCH252)

Kentsel tasarım konularıyla ilgili bilgilendirme sağlayan bu temel ders, kentsel tasarım kuram ve yöntemlerinin mimarlıkla bütünleşen bir çerçevede sunumunu amaçlar. Ders kapsamında kentsel mekan kavramı ve kentsel mekanın niteliğini belirleyen görsel değişkenler, kentsel tasarımın temel ögesi olarak ?birlik?, kentsel çevrenin anlam ve kullanımını belirleyen erişilebilirlik, çeşitlilik, ve okuna bilirlik ilkeleri üzerinde yoğunlaşılır. Bu bağlamda, öğrencilerin kentsel tasarımın en önemli kuram ve kuramcıları ile ilgili olarak, görsel, algısal ve çevresel düzeyde karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.

İlgili Programlar