İçeriğe git

Eğilme Dayanımlı Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği (ARCH236)

Eğilme dayanımlı taşıyıcı sistemlerde tektonik özellikler, strüktürel davranış, form, ve yapım metotları arasındaki ilişki, konunun başarılı örneklerinden yararlanarak tanıtılması yoluyla kurulmaktadır. Mimarlıkta mesnet ve birleşim yerlerinin tarihi, üç denge denklemi, gerilme türleri, ve iç kuvvetler konuları çökme biçimlerinden yola çıkarak ve fiziksel modeller eşliğinde incelenmektedir. Kafes sistem ve basit çerçeve sistem kullanılarak tasarlanmış olan binalar üzerinde tektonik özellikler tartışılmakta ve yaklaşık analiz ve tasarım yöntemleri kullanılmaktadır. Mimarlıkta depreme dirençli tasarım konusu, bölücü duvarların sonradan eklenip çıkarılabilmesi bağlamında ele alınmaktadır. Döşemeler, geniş bölücü yüzeyler ve asma yüzeyler yine başarılı mimari örneklerden yola çıkarak incelenmektedir. Yüksek yapı strüktürel sistemlerinin analizine yönelik yaklaşık metodlar bu sistemlerin biçimlenmesi ve mekansal özellikleri eşliğinde tanıtılmaktadır.

İlgili Programlar