İçeriğe git

Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniğine Giriş (ARCH235)

Bu dersin amacı, taşıyıcı sistemlerin mimarideki kullanımını kavramaya yönelik olarak tektonik kavramının kapsamlı olarak irdelenmesidir. Temel terminoloji ve sistemlerin sınıflandırılması, tektonik kavramı ile ilişkili olacak şekilde düzenlenmiştir. Form dirençl i strüktürel sistemlerin, eğilme sistemlerinin ve yığma yapıların tektonik özellikleri başarılı örneklerin tanıtılmasına paralel olarak tartışılmaktadır. Bileşke kuvvet, ağırlık merkezi ve atalet momenti gibi kavramlar, stabilite, dayanım, denge gibi yapısal gereksinimler ile birlikte ve örnekl erden yola çıkarak tanımlanmaktadır. Yığma yapıların tektonik özellikleri, strüktürel davranışları, onlara dair şartname ve standartlar, ve yapım yöntemleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Mimarlıkta taşıyıcı sistemlerin tarihi, mimarlık ve mühendislik tasarım süreçlerine dair f elsefi kavramlar eşliğinde incelenmektedir. Bilimsel tarafsızlık, soyutlama, modelleme, analiz ve optimizasyon kavramları, mimarlıkta taşıyıcı sistemlere farklı ekonomik yaklaşımlar çerçevesinde tanıtılmaktadır. Bu aşamada strüktürel verimlilik, tasarımın optimizasyonu, optimumun tasarımı ve sembolik sermayenin tasarımı yaklaşımlarına yer verilmektedir. Taşıyıcı sistemlerde estetik ve etik, bina ekonomisi ve strüktürel gereksinimler ile ilişkilendirilmektedir.

İlgili Programlar