İçeriğe git

Mimarlık Tarihi ve Kuramları - II (ARCH226)

Mimarlığın geçmişini tarihsel ve kuramsal olarak ele alan derslerin ikincisidir. Bu derste konular genel hatları ile üç bölümde hem Doğu hem de Batıdaki bilinen yapılar ve yeni bulunan kalıntılar ışığında kronolojik çizgi izlenerek ele alınır. İlk olarak mimarlığın ortaçağdan itibaren Avrupa?daki Rönesans ve Barok, Doğu?dan ise Klasik dönem Osmanlı mimarisi ve sanatı ile Uzak Doğu mimarisi incelenir. İkinci bölümde ise 18. ve 19.yy?da Avrupada'ki Rokoko ve Doğu etkileri, Neo-klasik, Art Nuvo, Modern üslupları ayrıca ve Doğu?daki Islam ve uzak doğu sanatlarındaki batılılaşma anlatılır. Son kısımda ise 20. yüzyılda ve günümüzde mimaride Modern ve post modern üsluplar ve son gelişmeler anlatılır. Dersin coğrafi kapsamı oldukça geniş olup, erken dönemler içinde Avrupa, Asya, Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarından örnekler sunulur. Konular, tüm genel mimari ve sanat türleri yanında dini ve sivil mimari örnekleri ile işlenir. Ayrıca kaligrafi, tezhip ve resim gibi süsleme sanatları yanında, mobilya tasarımının mimari ile ilişkilerine de değinilir.

İlgili Programlar