İçeriğe git

Mimarlik Ve Ekoloji (ARCH213)

Bu ders, sosyal, kültürel ve doğal çevreyi şekillendiren doğal süreçlerin anlaşılmasını ve duyarlılığın kazandırılmasını hedefler. Geleneksel ve en son teknolojik bilgi ve yaklaşımlar çerçevesinde, arsa/bina ölçeğinde ve kentsel ölçekte olmak üzere iki ölçekte, temel ekolojik tasarım kavram ve prensipleri üzerinde durulur. Ders kapsamında üzerinde durulacak temel konu ve kavramlar: Süratle yayılmakta olan ekolojik tasarım akımlarının temel nedenleri ve tartışmaları; sürdürülebilir mimarlık ve farklı boyutları; geleneksel ve yöresel mimari ve kentsel tasarımdır.

İlgili Programlar