İçeriğe git

Hukuk Dili ve Adli Yazışma (ADLT214)

Bu derste, mezun olduklarında adalet hizmeti sektöründe meslek mensubu olarak çalışan öğrencilere, hukukî yazı ve aşamaları, bu bağlamda yazım öncesi (yazıma hazırlık) aşamaları, yazım aşamaları, son (nihaî) yazım aşamaları, adlî dilekçeler, bu bağlamda dava dilekçesi, cevap dilekçesi, şikâyet dilekçesi, icra ve iflâs davalarında tutanaklar ve talep açma örnekleri, adlî yazışmalar, bu bağlamda adlî yazışma kuralları, adlî yazışma örnekleri (müzekkereler- talimat mahiyetinde müzekkereler, talimatlar), adlî kararlar (tensip kararı, ara kararlar, nihaî kararlar ve içeriği), gerekçe, kanun yollarına ilişkin dilekçeler, bilirkişi raporu hazırlanması, hukukî terimler ve kavramlar konularında bilgi verilecektir.

İlgili Programlar